Personvernerklæring og avtale om bruk

ORTHODONTIS AS er ansvarlig for behandling av personopplysninger i OrthoApp. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra denne appen og tilhørende web-tjenester (personopplysningsloven § 19) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (jf. Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) og personvernforordningen (forordning (EU) 2016/679)).

Orthodontis AS er databehandler, og er leverandør for utvikling og vedlikehold av OrthoApp. Opplysninger som samles inn i forbindelse med drift av OrthoApp, lagres på servere som driftes av ProISP. Det er kun Orthodontis AS og kjeveortopeden som har tilgang til opplysningene som samles inn. En egen databehandleravtale mellom Orthodontis AS og kjeveortopeden regulerer hvilken informasjon leverandøren har tilgang til og hvordan den skal behandles.

Appen samler inn informasjon om:

Mobilnummer: Mobilnummer samles inn for å kunne kommunisere med deg som bruker av appen.
Timeavtaler: Timeavtaler må samles inn for at du skal kunne bruke appen.

Din bruk av appen 

Alle personopplysninger hentes fra data du som bruker har frivillig oppgitt ved å registrere deg for å benytte denne appen. Dette kan inkludere eksterne registreringssystemer samt informasjon du frivillig som bruker har registrert direkte i appen, samt opplysninger du aktivt registrerer gjennom bruk av appen.

Personopplysningene deles ikke med utenforstående tredjeparter, men Orthodontis AS kan bruke underleverandører. Underleverandører kan behandle personopplysninger på vegne av Orthodontis.

Rettigheter

Enhver bruker kan på et hvilket som helst tidspunkt be om at alle egne persondata blir slettet ved å kontakte Orthodontis AS. Slike data vil da bli slettet innen maksimalt 2 virkedager.

Alle som spør har rett på grunnleggende informasjon om behandlinger av personopplysninger i en virksomhet etter Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) og personvernforordningen artikkel 13, 14 og 15 (forordning (EU) 2016/679). Orthodontis AS har gitt denne informasjonen i denne erklæringen, og vil henvise til den ved eventuelle forespørsler. De som er brukere av denne appen har rett på innsyn i egne opplysninger. Vedkommende har også rett til å be om at uriktige, ufullstendige eller opplysninger Orthodontis AS ikke har adgang til å behandle blir rettet, slettet eller supplert. Krav fra den registrerte skal besvares kostnadsfritt og senest innen 30 dager.

 

Kontakt-informasjon: post@orthodontis.no